Harry P Leu Gardens
Natur

Harry P Leu Gardens

1961 överlät Harry P Leu och hans fru den 200.000 m² stora trädgården till staden Orlando. Makarna hade dessförinnan under ett kvarts sekel rest världen runt och samlat exotiska växter. Parken består av flera olika delar och om man är intresserad av botanik så är det här en guldgruva och ett måste. Även om man […]